Ne puteți trimite :
- opinia dumneavoastră sau un articol pe un anumit subiect
- fotografii sau copii după documente ce v-au atras atenția
la adresa de email : cetateniuitati@gmail.com
* garantăm la cerere discreția acesor trimiteri
INVESTEȘTE ÎN TURISM !
Recent îm Monitorul Oficial al României a fost publicată lista autorităților cu drept de control în
activitatea turistică ce vizează doar un singur aspect : protecția consumatorilor. Sunt numai
patru autorități , toate cu inspectori nervoși gata să sancționeze cea mai mică abatere. Dacă mai
luăm în calcul și celelate domenii , fiscal , mediu ,sănătate publică sigur îți vine cheful de a
investi in activitatea turiscă banii munciți în țară sau în străinătate .
A fost uitată poliția și jandarmeria care sunt bașca.